Ứng dụng‎ > ‎

Tiếp nhận đơn hàng & Quy trình xử lý

đăng 18:33 3 thg 6, 2009 bởi Software Japan   [ cập nhật 00:41 21 thg 6, 2012 bởi Lê Quang Phát ]
 Tổng quan:
 • Dễ dàng kiểm tra và tìm kiếm tình trạng tiếp nhận đơn hàng.
 • Quản lý các bộ phận lắp ráp sản phẩm, và quá trình sản xuất sản phẩm khác nhau.
 • Quản lý nhiều sản phẩm theo thành phần sản phẩm, sản phẩm, và dễ dàng tổ chức sản phẩm.
 • Phát tín hiệu labor –consuming bằng Fax, hoặc Email.

Ứng dụng :
 • Quán lý toàn bộ các phần của sản phẩm.
 • Quản lý toàn bộ tiến trình sản xuất sản phẩm.

Cấu trúc:
Chức năng :

Quản lý tiếp nhận đơn hàng:
 • Quản lý tiếp nhận các đơn hàng trong  một danh sách duy nhất.
 • Xuất các đơn đặt hàng trong các file excel.
 • Tiếp nhận các đơn hàng từ nguồn dữ liệu bên ngoài.
Quản lý giám sát hàng tồn kho:
 • Quản lý thông tin hàng tồn kho/ giám sát các mặt hàng trong một danh sách.
 • Xuất hàng trong  kho/ giám sát các mặt hàng xuất trong file excel.
 • Phát tín hiệu thu nhận bằng Fax hoặc Email.
Quản lý tổng thể:
 • Quản lý các phần tổng thể, các thành phần chính, cổ phiếu…
 • Xuất file dữ liệu excel.
Quản lý chi tiết:
 • Lưu trữ dữ liệu của tiến trình tiếp nhận các đơn hàng.
 • Phụ hồi dữ liệu từ dữ liệu lưu trữ.
Quản lý xử lý các đơn hàng :
 • Quản lý thông tin xử lý các đơn hàng trong một danh sách.
 • Giảm trừ hàng tồn kho theo nội dung các đơn hàng.
 • In mã vạch cho các đơn hàng.
Quản lý giao hàng :
 • Quản lý thông tin giao hàng trong một danh sách.
 • Xuất file dữ liệu giao hàng trong file excel.
 • Tự động xuất hóa đơn.
Quản lý các hoạt động trong tháng :
 • Xuất bảng báo cáo doanh thu hàng tháng.
 • Xuất file so sánh giữa doanh thu và hàng tồn kho.
 • Ngoài ra : xuất file thông báo các đơn hàng đã được hoàn thành.