Ứng dụng‎ > ‎

Hệ thống nhận dạng sinh trắc học Cabinet

đăng 20:02 29 thg 11, 2011 bởi Software Japan   [ cập nhật 11:33 8 thg 6, 2012 bởi Lê Quang Phát ]
Sản phẩm được bảo mật bởi vân tay hoặc tĩnh mạch như chìa khóa để quản lý những tài liệu quan trọng, có giá trị…

Tổng quan:
 • Mở tủ bằng việc sử dụng vân tay như chiếc chìa khóa của bạn.
 • Kết nối giữa nhiều máy đến bảng điều khiển và vùng quản lý trung tâm.
 • Đăng ký cho người sử dụng để có quyền truy cập tủ.
 • Truy cập được người sử dụng và thời gian sử dụng .

Thành phần hệ thống:
 
 • Ngăn chặn việc sử dụng chìa khóa bất chính.
 • Truy cập cho phép tùy chỉnh cho mỗi bộ phận.
 • Truy cập được người sử dụng và thời gian sử dụng.
 • Dễ dàng bảo trì cho người sử dụng và thông tin của tủ bằng việc đa dạng hóa những chức năng quản lý của PC.
 • Chỉ truy cập PC khi cần thiết, vì tủ vân tay có thể hoạt động độc lập.
Chức năng:
PC quản lý:
Quản lý người dùng:
 • Đăng ký ID cho người sử dụng tủ, tên, những thông tin lien quan và vân tay.
 • Đăng ký truy cập quản lý tủ bằng việc chọn một trong các tủ vân tay của hệ thống.
Quản lý tủ:
 • Đăng ký thông tin tủ.
 • Đăng ký người sử dụng.
Các hình thức truy cập:
* Mở cửa bằng vân tay ( tĩnh mạch).
 • Mở tủ bằng cách sử dụng hệ thống nhận dạng sinh trắc học.
* Mở khóa bằng cách sử dụng password.
 • Mở tủ bằng cách sử dụng ID hoặc password.