Ứng dụng‎ > ‎

Hệ thống nhận dạng diện rộng

đăng 01:11 21 thg 3, 2012 bởi Software Japan   [ cập nhật 19:20 7 thg 6, 2012 bởi Lê Quang Phát ]
Tổng quan:
  • Thông tin nhận dạng vân tay được nhận từ client luôn luôn được cập nhật liên tục, dựa trên thông tin đăng ký trên server và thông tin được cập nhật trên dữ liệu.
  • Thông tin cập nhật sẽ được tiến hành thông qua Internet, việc cập nhật này đều có thể  được thực hiện từ các loại thiết bị như wireless PDA.
  • Có thể thêm vào hoặc bớt đi server phụ thuộc vào mục đích của người sử dụng, và có thể thực hiện theo những nhu cầu của người sử dụng từ phạm vi nhỏ đến lớn.
Ứng dụng:
  • Quản lý khách hàng, xử lý thanh toán, dịch vụ khách hàng bằng việc sử dụng hệ thống nhận dạng vân tay trong côn ty.
  • Ngặn chặn mất dữ liệu trong nhiều sự kiện hoặc hoạt động.
Cấu trúc: