Ứng dụng‎ > ‎

Cửa hàng tiện dụng

đăng 18:33 3 thg 6, 2009 bởi Software Japan   [ cập nhật 11:34 8 thg 6, 2012 bởi Lê Quang Phát ]
Tất cả các modules cần thiết cho thu thập thông tin trong cửa hàng tiện ích sẽ được lưu trữ  trong một gói sản phẩm đơn giản.
 
Về thương hiệu :
 • Thuận lợi cho việc tạo ra một chuỗi thương hiệu như Công ty Unidex .
 • Tên sản phẩm được đề cập đăng kí trong hệ thống chuỗi thương hiệu hoặc những thương hiệu tương ứng với những công ty.
Tổng quan:
 • Phần mềm hỗ trợ cho việc in kích thước mã vạch cho hình thức thanh toán trong cửa hàng tiện lợi.
 • Nó được sử dụng từ việc in hóa đơn cho đến hủy bỏ hóa đơn.
Chức năng:
Dữ liệu tổng thể cho yêu cầu thanh toán.
 • Nhập  tập tin CSV.
 • Nhập các tập tin được tạo ra bởi khách hàng.
Phát hành phiếu thanh toán :
 • In địa chỉ, bảng liệt kê, phiếu thanh toán, theo dữ liệu yêu cầu.
 • Tự động xuất file dữ liệu xóa đến file CSV.
 • Có trên 50 form mẫu in.
- Hủy bỏ thanh toán :
 • Xóa dữ liệu yêu cầu thanh toán dựa trên kết quả của đại lý thu tiền.
 • Tự động xuất file dữ liệu xóa đến file CSV.
 • Tự động xuất file định dạng những yêu cầu của khách hàng.
- Đa dạng các kiểu hoạt động :
 • Phát hành các mẫu sao chép hóa đơn dựa trên hóa đơn đã có của khách hàng.
 • Chức năng tự động phát hành.
Ngoài ra
 • Giao diện người dùng đơn giản.
 • Tự động sao lưu/ hồi phục dữ liệu dễ dàng.
 • Được dùng để lưu thông tin khách hàng và sản phẩm.