Liên hệ

Địa chỉ:       DANANG SOFTWARE PARK
                   Khu C, Fl 16, 02 Quang Trung, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.

Điên thoại:   +84 511 3 888 633/ 655   (Ms Châu)

Email :         minhchau@jcs-corp.com  

Website:      http://www.jcs-corp.com/