Japan Computer Software Co. Ltd. 


Ngành IT luôn là ngành mà sự thay đổi diễn ra hằng ngày và sự phát triển là không ngừng.
Để bắt kịp xu thế đó, ITC chúng tôi không ngừng nỗ lực sáng tạo, nghiên cứu, học hỏi và thử nghiệm để đạt được những thành tựu tiên tiến nhất của thời đại


Hệ thống nhận dạng vân tay

ITC đã phát triển các ứng dụng của hệ thống nhận dạng vân tay bằng việc thử nghiệm và tạo ra các sản phẩm có chất lượng cao , giá thấp. Hệ thống nhận dạng sinh trắc học Cabinet

Sản phẩm được bảo mật bởi vân tay hoặc tĩnh mạch như chìa khóa để quản lý
 những tài liệu quan trọng, có giá trị…
Hệ thống chấm công

Cả 4 hệ thống dưới đây đều có thể áp dụng cả kỹ thuật nhận dạng Vân Tay, Tĩnh Mạch, Khuôn Mặt
Hệ thống kiểm soát ra vào

Hệ thống này giúp quản lý ra vào phòng bằng việc kiểm soát ( Đóng/ mở ) của khóa cửa điện thông qua nhận nhận dạng sinh trắc học (bằng vân tay ). Tạo nên hệ thống an toàn cao.
 .

Tiếp nhận đơn hàng & Quy trình xử lý

 Dễ dàng kiểm tra và tìm kiếm tình trạng tiếp nhận đơn hàng.
Quản lý các bộ phận lắp ráp sản phẩm, và quá trình sản xuất sản phẩm khác nhau.


Cửa hàng tiện dụng

Tất cả các modules cần thiết cho thu thập thông tin trong cửa hàng tiện ích sẽ được lưu trữ  trong một gói sản phẩm đơn giản.


Hệ thộng nhận dạng diện rộng

Thông tin nhận dạng vân tay được nhận từ client luôn luôn được cập nhật liên tục, dựa trên thông tin đăng ký trên server và thông tin được cập nhật trên dữ liệu.